Afspraak maken? Bel 0318 49 36 66

Projectmanagement

Tijdens een bouwproces zijn er veel keuzes te maken. Bij iedere keuze is het van belang dat deze past bij het resultaat dat u voor ogen staat en dat het proces hierdoor niet stagneert.

Kwaliteit, tijd, geld, organisatie en informatie zijn componenten waarmee rekening moet worden gehouden. 
Een projectleider van De Gijt bouwadviseurs wilt u hierbij ondersteunen en kan er voor zorgen dat de diverse disciplines, die met hun expertise deelnemen aan het bouwproces, goed blijven samenwerken om het door u bedachte plan binnen de gestelde tijd en het gegeven budget, conform het bestek te realiseren.
 

Vooronderzoek planologische, functionele, financiële en juridische mogelijkheden
Programma van Eisen vaststellen van uw wensen t.a.v. de nieuwbouw/renovatie
Projectteam vaststellen van groep belanghebbende/opdrachtgevers/adviseurs
Ontwerp maken van voorlopig en definitief ontwerp
Tekenwerk maken van vergunnings-, bestek- en werktekeningen
Constructie maken van constructieberekening
Vergunning aanvragen omgevingsvergunning
Werkomschrijving maken van bestek/werkomschrijving
Begroting opstellen van investerings-, directie- en aannemersbegroting
Aanbesteding keuze van aannemers en prijs-/contractverhouding begeleiden
Procesbegeleiding projectcoördinatie en bewaken van bouwproces