Afspraak maken? Bel 0318 49 36 66

Beheer en Onderhoud

Zoals bekend is een goede huisvesting en facilitaire dienstverlening van groot belang voor de bedrijfsvoering. Uw mooie pand wilt u representatief houden. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een ideaal hulpmiddel hierbij. Op basis van een inspectie (nulmeting) worden de (te verwachten) gebreken in kaart gebracht en in een tijdpad gezet, zodat de kosten worden gespreid en het risico op calamiteiten wordt verminderd.

 

Vastgoedadvies
zoals gebouw-, gebruiks-, informatie-, contract- en exploitatiebeheer

Wij adviseren u graag bij de aankoop van een pand. In het door ons opgestelde bouwtechnisch rapport kunt u lezen in welke bouwkundige staat het geheel is. We attenderen u op het achterstallig onderhoud en geven advies over mogelijke maatregelen. Het vroegtijdig onderkennen en herstellen van gebreken is van groot belang voor het behoud van uw pand.
Wij kunnen voor u een investeringsraming opstellen, zodat u weet wat de financiële consequenties zijn. Mocht u daarnaast het één en ander willen aanpassen, dan kunnen we samen met een architect op basis van uw ideeën een voorstel maken, met het daaraan hangende prijskaartje (begroting).
Kortom bij De Gijt bouwadviseurs kunt u terecht voor een bouwtechnisch rapport en investeringsraming.

 

Onderhoudsadvies inclusief voorbereiding en begeleiding
inventariseren, inspecteren, rapporteren, opstellen van MJOP, begroten, voorbereiden en begeleiden

Ieder pand heeft onderhoud nodig. Door het opstellen van een onderhoudsplan en een meerjarenbegroting wordt het onderhoud op tijd uitgevoerd en de kosten hiervan gespreid. De Gijt bouwadviseurs kan dit voor u verzorgen. Ook bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden kunnen wij u terzijde staan. Werkomschrijving, contract opstelling,  het begeleiden en controleren van de uitvoerende partijen behoren tot de mogelijkheden.

U kunt zich onderwijl richten op uw bedrijfsvoering.