Afspraak maken? Bel 0318 49 36 66

Directie en Toezicht

Nadat de plannen zijn goedgekeurd kan er begonnen worden met de uitvoering. Bij de voorbereiding zijn de werkzaamheden van iedere participant vastgesteld. Conform deze afspraken en het bestek moet het werk worden uitgevoerd. De Gijt bouwadviseurs kan middels directievoering en toezicht hiervoor zorgen en indien nodig bijsturen. Wanneer de werkzaamheden worden opgeleverd wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt.