Afspraak maken? Bel 0318 49 36 66

Bestekken

Om uw plannen goed vorm te geven is een werkomschrijving of STABU-bestek van cruciaal belang. Op basis hiervan, inclusief de bijhorende tekeningen en nota van inlichtingen, wordt er gebouwd. Tevens liggen hierin de technische en juridische afspraken vast. Bij oplevering wordt gecontroleerd of de werkzaamheden conform de werkomschrijving/het bestek zijn uitgevoerd. Mocht er een geschil zijn, dan staat in het bestek/de werkomschrijving vermeld op welke wijze dit moet worden opgelost.